XİPHOSURUS POLYPHEMUS

Denizde yaşayan, duyargasız, solungaçlı, Atlas okyanusu’nun Amerika kıyılannda yay gin eklembacaklı. (Bedeni iki bölümden oluşan bir bağayla örtülüdür, hemen he men beden uzunluğuna eşit boyda, sağlam bir kuyruğu vardır. Merostomata sinifi.)