XİPHYDRİA

Larvası içinde yaşadığı yayvanyapraklı ağaçların odunlarını delen zarkanatlı böcek cinsi. (Odunarısıgiller familyasi.)