XOCHICALCO

Morelos eyaletinde (Meksika) Kolomböncesi klasik dönem (250-950) kenti. 1 200×700 m’lik bir alanı kaplayan tören merkezinde, en önemlileri Quetzalcoatl tapınağı ve Steller tapinaği olan birçok yapı yer alır. Quetzalcóatl tapinağı’nın alt bölümü, bedeni dalgalanan tüylü yılanları ve görkemli başlıklar giymiş insanları canlandıran alçakkabartmalarla kaplı taş levhalarla süslüdür. İkinci tapinaktaki stellerde ise maya, özellikle de copán etkisi görülür. Ayrıca, Monte Albán, Teotihuacán ve Veracruz etkilerini de gözlemlemek mümkündür.