Yaban düşünce

(la Pensée sauvage), Lévi-Strauss’un yapıtı (1962). Lévi-Straussa göre, totemler konusunda siniflamaların mantığı ve toplumsal örgütlenme konusunda dönüşüm sistemleri, kategoriler, türler, sayılar vb., sanayileşmemiş toplumlarda ve diğer toplumlarda bütünüyle ayni özelliklere sahiptir ve bilimsel zihniyetin bir basarısı olmaktan uzaktır. Farklılığın nedeni, özellikle de bir insanlık tarihinin olması düşüncenin bağlandığı şeyin gondergesinde ve insanın eylem tarzında bir değişiklik olmasıdır.