Yaban ördeği (Vildanden)

Henrik Ibsen’in düzyazı biçimindeki 5 perdelik drami (1884). Oyunun kahramanı Greger her ne pahasına olursa olsun doğruluğu ve gerçeği istediğinden kötü yoldaki basit bir çiftin durumunu ahlaksal yönden düzeltmek isterken başarısızılığa uğrar ve oyunun tek saf ve dürüst kişisi olan küçük Hedvig’i intihara sürükler. Manevi yönden düşmüş insanın utancını simgeleyen ambarda beslenen yaralı ördek gibi, insan da “çamurda kalmaya” mahkûmdur; çünkü imkânsız bir ülküyü gerçekleştirmeye kalkıştığında yikima uğrar. Ibsen isteyerek, bulanık bir konumda yer alır; yapıtının temel sorununu, yani Brand’*in “ya hep ya hiç” temasını güçlü bir biçimde, ancak bir çözüme bağlamadan ortaya koyar.