ZABABA

Kutsal şehri Kiş olan sümer -akkad tanrısı. Hititler’in hatti kökenli savaş tanrısı Vurunkatte*’ nin karşılığıdır.