ZABIT

-1. Huk. TUTANAK’ın eşanlamlısı.

-2. Zapt.

-3. Zabit tutmak, tutanak düzenlemek. -Huk. Zabit kâtibi, mahkemelerde duruş. ma zabıtlarını tutmak ve öteki yazı işlerini yürütmekle görevli adliye memuru.