ZABİTAN

1. Subaylar.

2. Zabitan-ı aklam, resmi dairelerde kalemlerin başında bulunan kimseler.